Bonvenon al sciamaj vizitantoj,

al pilgrimantoj por la scio,

al vojirantoj de la penso,

al nomadoj en la virtualo

kaj al histrionoj de la fantazio...

Neniu eniras tie se li estas geometriisto.

Iam, memoro revenis al ni,
tiu da forgesita popolo ce limo da la historio kaj la mito,
gigantoj, preskaùhomoj, repusitaj ce apudlimajo da la mondo de arogantaj konkeristoj.

Hodiaù nia celo estas simpla.
Ni tuj redonos al Formorioj la lokon kiom forprenita al ili
de tio forgesema historio skribito de la posteuloj da la venkantoj,
pro memoro al ciuj kies ec ne la mito povis retenin la nomo.

Ci popoloj da viroj kaj virinoj kiuj vivis, amis, kreis
kaj kiuj povus transigi al ni malsamajn sago kaj civilizacio
se ne pereis per la bronzo kaj la stalo de niaj barbaraj prauloj.

© Formoria Instituto 2000/2002 - Ygaundexaun Zormoryer 3508/3509